Feb 12, 2013

Fabulous Angelina Jolie style in The TouristWe saw a big variety of opinions about the movie "The Tourist" with Angelina Jolie and Johnny Depp. But one is sure for all of them: it was a great moment for Angelina's beauty.
The costume designer Colleen Atwood chose mainly retro models, simple but highlighting Elise's (Jolie's character) natural beauty and grace. All of the outfits (except for a vintage gray dress) were hand made.The inspiration for the designer were Hitchcock’s movies and minimalist elegance.

Видяхме голямо разнообразие от мнения за филма "The Tourist" с Анджелина Джоли и Джони Деп. Но едно е сигурно за всички от тях: това е велик момент за красотата на Анджелина.
Дизайнерът на сценични костюм Колийн Атууд е избрала предимно ретро модели, семпли, но подчертаващи естествената красота и изящество на Елиз ( героинята на Джоли). Всички тоалети (с изключение на сивата винтидж рокля) са правени на ръка. Вдъхновение за дизайнера са били филмите на Хичкок и минималистичната елегантност.

                          

The first look and also the favorite one of Atwood a cream silk dress, matched with gloves and a mocha wrap. The dress is inspired by a similar piece designed by the famous Irene Lentz (costume designer, 1930s) and the wrap was Colleen’s own creation. ‘I didn’t want a suit, so decided this was a sexy way to go’ is what she said.

Първата визия, а също и любимата на Атууд, е копринена рокля в цвят крем, съчетана с ръкавици и наметало в цвят мока. Роклята е вдъхновена от подобен модел, направен от известната Ирен Лентц (дизайнер, 1930те), а наметалото е създадено от Колийн."Аз не исках костюм, затова реших, че това е секси вариант", е това, което каза тя.


A vintage gray Charles James dress was the only piece not designed specially for the movie.
 Сивата винтидж рокля на Чарлз Джеймс е единствената дреха, която не е правена специално за филма.
 

The black suit - a fifties-esque single breasted jacket and just below the knee skirt, is again in the vintage spirit.

Череният костюм - едноредо сако от петдесетте години и пола до под коляното, е отново в духа на винтидж стила.On the boat Angelina wears a natural cashmere sweater  just because ‘the color was amazing’. 


На лодката Анджелина носи кашмирен пуловер, просто защото "Цветът беше невероятен".


White silk dress completed by a red lipstick were a fabulous combination for the femininity and the elegance in Jolie's heroine.

Бяла копринена рокля, завършена с червено червило, са страхотна комбинация за женствеността и елегантността в героинята на Джоли.
 


At the ball Angelina was stunning a black silk tulle dress and antique diamond choker.

На бала Анджелина е заслепяващо красива в черна рокля от коприна и тюл и антична огърлица с диаманти.


No comments: